صورت معاملات خرید و فروش فصلی

در مقاله ی “صورت های معاملات خرید و فروش فصلی” از روش های مختلفی استفاده خواهیم کرد. و برای آموزش بهتر این روش ها، متن زیر را مطالعه نمایید.

 

Accounting

صورت معاملات خرید و فروش فصلی

 

1 -روش برخط (Online)

روش بر خط یا آنلاین برای آن دسته از مودیانی می باشد که در سامانه الکترونیکی ثبت نام مودیان ، حداقل مرحله پیش ثبت نام و اعتبار سنجی مربوطه را پشت سر گذاشته اند.

و کد کاربری و کلمه عبور مرحله دوم را از طریق پاکت پستی مربوطه دریافت نموده اند.

برای این دسته از مودیان گرامی با ورود به سامانه، امکان ثبت هر یک از فرم های زیر برحسب نوع اطلاعات فراهم می باشد.

-ثبت گزارش خرید

-ثبت گزارش فروش

-ثبت گزارش اطلاعات پیمانکار در پیمان های بلد مدت

-ثبت گزارش اطلاعات کارفرما در پیمان های بلند

-ثبت گزارش امتناع برای پیش از سال 1395

-ثبت گزارش عرضه به مصرف کننده نهایی برای سال 1395

-ثبت گزارش واردات

-ثبت گزارش صادرات

-ثبت گزارش حق العملکاری و مدیریت پیمان

-ثبت گزارش اجاره

-ثبت گزارش پیش فروش

پس از تکمیل اطلاعات هر فرم با استفاده از ثبت نهایی، اطلاعات در سیستم ثبت و تنها یک بار مجوز ویرایش پس از ثبت نهایی به ازای هر رکورد اطلاعاتی امکان پذیر می باشد.

هم اکنون امکان ثبت اطلاعات سال 1396 روی سامانه میسر می باشد.

در قسمت بعد در مقاله ی صورت معاملات خرید و فروش فصلی” ، روش غیر بر خط یا آفلاین را آموزش خواهیم داد.

۲ -روش غیر برخط (offline)

مودیانی که از سیستم های رایانه ای خرید و فروش استفاده می نمایند، می توانند در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی، قالب مورد نظر این سازمان را با هماهنگی متخصصین مربوطه به ویژه تولید کنندگان این گونه نرم افزارها به طور مستقیم از سیستم کامپیوتری خود دریافت و در قالب مذکور وارد نمایند.

و سپس با استفاده از نرم افزار کنترلی (Import) و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اینترنت مبادرت به ارسال اطلاعات به طور یکجا نموده و رسید خود را دریافت نمایند.